www.teknos.com
TUOTESELOSTE 1172
9 06.10.2008
OHENTEET


OhenneKäyttötarkoitusMaaleja joissa käytetään
KIRJO PRO OHENNEErikoisohenne KIRJO PRO polyuretaanimaalien ohentamiseen, työvälineiden pesuun ja ruiskukaluston puhdistamiseen.KIRJO PRO HS
TEKNOSOLV 1621Mietohajuinen ohenne lakkabensiini- ja tärpättiohenteisille maaleille ja lakoille, työvälineitten pesuun sekä maalattavien pintojen rasvanpoistoon.FUTURA 3, 15, 40 ja 90; KIRJO; HELO, WINTOL jne.
TEKNOSOLV 1639Tehokas ohenne ksyleeniohenteisille maaleille.TEKNOHEAT 500 ja 650; FERREX;
FERREX METALLIPOHJA;
FERREX HEAT 500 ja 650
TEKNOSOLV 1640Hidas ohenne polyuretaani-, kloorikautsu- ja oksiraaniesterimaaleille. Käytetään esim. maalattaessa suuria pintoja ja lämpötilan ollessa huoneenlämpötilaa korkeampi.TEKNODUR 0030, 0050 ja 0090; TEKNODUR COMBI 0450
TEKNOSOLV 4039Ohenne liuotinohenteisille tiemerkintämaaleille.TEKNOROAD 200- ja 500-sarja;
TEKNOROAD 1000 ja 2200
TEKNOSOLV 6060Ohenne, jota käytetään mm. haluttaessa välttää liuotteista johtuvia maku- tai hajuhaittoja, esim. maalattaessa elintarviketiloja.
Käytetään myös ruiskujen pesuliuottimena siirryttäessä liuotinohenteisista maaleista vesiohenteisen maalin käyttöön.
INERTA 200, 205 ja 210;
TEKNOZINC SS

TEKNOCRYL AQUA, TEKNOPOX AQUA ja TEKNODUR AQUA pohja- ja pintamaalit
TEKNOSOLV 9500Liuotinseos, jota käyttämällä saadaan vähennetyksi FUTURA-sarjan maalien hyytelömäisyyttä, ja maalit saadaan säädetyiksi ruiskukäyttöön sopiviksi.FUTURA 3, 15, 40 ja 90
TEKNOSOLV 9502Ksyleeniohenteisten maalien ohenne.TEKNOLAC-, TEKNOCRYL- ja TEKNOCHLOR-sarjan pohja- ja pintamaalit; TEKNODUR COMBI 0550
TEKNOSOLV 9506Epoksimaalien ohenne.TEKNOPLAST-sarjan pohja- ja pintamaalit; INERTA 50-, 51-, 160-, 165- ja 250-sarja; INERTA MASTIC-sarja; TEKNOZINC 50 SE, 80 SE, 90 SE ja SS; TEKNOFLOOR liuotteettomat epoksilakat; TEKNOFLOOR 100 F epoksimaali
TEKNOSOLV 9507Lakkabensiiniohenteisten alkydimaalien ohenne.TEKNOSYNT-sarjan pohja- ja pintamaalit; FERREX RAPID; KRUUNU
TEKNOSOLV 9511Ohenne statiikkamaalaukseen epoksimaaleille.TEKNOPLAST- ja INERTA-sarjan pohja- ja pintamaalit
TEKNOSOLV 9514KORRO-sarjan konepajapohjille tarkoitettu ohenne.KORRO PVB, E, SE ja SS
Käännä
TUOTESELOSTE 1172
Sivu 2


OhenneKäyttötarkoitusMaaleja joissa käytetään
TEKNOSOLV 9515Maalausvälineiden pesuun tarkoitettu ohenne, esim. ruiskujen pesuun käytettäessä tiemerkintämaaleja.
TEKNOFLOOR liuotteettomien epoksilakkojen ohentamiseen tiloissa, joissa TEKNOSOLV 9506:ta ei haluta sen hajun vuoksi käyttää. TEKNOSOLV 9515:n haju on miedompi.
TEKNOROAD 300- ja 3000-sarja;
TEKNOFLOOR liuotteettomat epoksilakat
TEKNOSOLV 9521Ohenne polyuretaanimaaleille.TEKNODUR 0010 -sarjan maalit; TEKNODUR COMBI 0450; TEKNODUR PRIMER 5
TEKNOSOLV 9526Aromaattivapaa ohenne pääasiassa polyuretaanimaaleille. Käytetään myös polyuretaanimaalien sähköstatiikka-
maalauksessa.
TEKNODUR 0010-, 0100- ja 0200-sarja; TEKNODUR PRIMER 5; TEKNOZINC SP
TEKNOSOLV 9529Nopea ohenne polyuretaanimaaleille. Käytetään ruiskumaalattaessa suuria pintoja harsotustekniikalla.TEKNODUR 0100- ja 0200-sarja
TEKNOSOLV 9530Maalausvälineiden, pumppujen ja maaliputkistojen pesuun tarkoitettu ohenne, esim. käytettäessä epoksi- ja polyuretaanimaaleja.
Ei suositella maalien ohentamiseen.
TEKNOPLAST-sarjan pohja- ja pintamaalit; INERTA 160, 250 ja 260; TEKNODUR-sarjan maalit
TEKNOSOLV 9534Maalausvälineiden, pumppujen ja maaliputkistojen pesuun tarkoitettu ohenne käytettäessä polyuretaanimaaleja.
Ei suositella maalien ohentamiseen.
TEKNODUR- ja TEKNODUR COMBI -sarjan maalit.
TEKNOSOLV 9550Hitaasti haihtuvaa liuotinbensiiniä sisältävä ohenne. Käytetään lakkabensiiniohenteisten alkydimaalien ja -lakkojen sivelymaalauksessa. Suositellaan erikoisesti kattomaalaukseen, kun katon lämpötila on korkea.KIRJO
TEKNOSOLV 9580Polttomaaliohenne.TEKNOTHERM-sarjan pohja- ja pintamaalit
Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.


FI_1172_Tuoteseloste.pdf